top of page

Instrukcja – przekształcenie obiektu w podmiot leczniczy

Poniżej przestawiamy krok po kroku instrukcję przekształcenia obiektu noclegowego w podmiot leczniczy. Mamy nadzieję, że pomoże ona hotelom planującym zmianę lub poszerzenie rodzaju działalności na wypadek ewentualnych lockdownów i ograniczeń w sezonie jesienno - zimowym.

Samo przekształcenie może też pomóc znaleźć nowych klientów i kanały dystrybucji w post-covidowych realiach gdzie goście poszukują zarówno możliwości odpoczynku jak i podreperowania zdrowia i rehabilitacji np. po przejściu Covid-19.
1. Weryfikacja wymogów ogólnoprzestrzennych

Aby móc zarejestrować obiekt jako podmiot leczniczy, obiekt musi posiadać wydzieloną strefę zabiegową z osobnym wejściem. Dodatkowo muszą być w tym obszarze zlikwidowane bariery architektoniczne (możliwość poruszania się na wózku). Wymogi ogólnoprzestrzenne wymieniają następujące pomieszczenia (podstawy prawne w linkach na końcu): § 25 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1) W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się co najmniej:

1) jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej; 2) jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej; 3) jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

2) W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. W praktyce oprócz tego musimy mieć także gabinet lekarski/zabiegowy – przynajmniej jeden. Jeśli spełniamy te wymogi lub jesteśmy w stanie dostosować obiekt, można starać się o wpis do rejestru podmiotów leczniczych.


2. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie 14-cyfrowego REGON dla jednostki lokalnej

Wniosek należy złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego, można zrobić to on-line. Jest to wniosek RG-OP (RG-OF). Z tytułu uzyskania REGON nie ponosi się żadnych kosztów. Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 14 dni roboczych.


3. Przygotowanie zaplecza medycznego, współpracowników, niezbędnych dokumentów.

Przed uruchomieniem podmiotu leczniczego należy mieć zapewnioną bazę zabiegową oraz pracowników medycznych (fizjoterapeuci, lekarz). Baza zabiegowa zależna jest od rodzaju zabiegów, które chcemy i mamy możliwość świadczyć. Należy również podjąć współpracę z lekarzem specjalistą (ortopeda, neurolog, balneolog itp.). Obiekt musi także przygotować regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, przygotować niezbędną dokumentację (karty pacjenta itp.) oraz dostosować procedury z zakresu ochrony danych osobowych – obiekt będzie przetwarzał wrażliwe dane medyczne.


4. Złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zanim złożymy wniosek na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/, musimy wnieść opłatę (ok. 572 zł) za wpis do rejestru (oraz za pełnomocnictwo, jeśli obowiązuje) na konto bankowe odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Potwierdzenie przelewu musimy dołączyć do wniosku. We wniosku należy zawrzeć informację o rodzaju świadczeń oraz ich charakterystyce.


5. Wykupienie OC dla podmiotu leczniczego – ubezpieczenie musi być ważne najpóźniej z dniem uruchomienia podmiotu.


6. Dopisanie PKD związanego ze świadczonymi usługami – np. 86.90A, 86.90E, zależnie od świadczonych usług.


Poniżej linki do obowiązujących podstaw prawnych i wymogów:


Jeśli coś pominęłam, proszę śmiało podpowiadać, uzupełnimy instrukcję, by mogła służyć każdemu.

Uwagi proszę przesyłać na adres: info@polishhoteliers.pl


Autorem instrukcji jest Kasia Jędryka - specjalista ds. sprzedaży i marketingu w jednym z hoteli na Dolnym Śląsku, w którym powyższą procedurę wprowadzała w życie.512 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page