top of page

Hotel Investors Meeting

Webinar 26.08.2021.png

Konferencja ukierunkowana głównie na  inwestorów hotelarskich,  uczestników ich projektów inwestycyjnych, także condo, właścicieli hoteli i innych obiektów noclegowych,  nabywców apartamentów …  wszystkich którzy angażują się w realizację hotelarskich projektów inwestycyjnych.

Konferencja o sprawdzonej formule, z udziałem znanych i uznanych przedstawicieli tego sektora inwestycji real estate i  ekspertów

Trzy tematyczne round-table meetings

Informacja o aktualnej sytuacji w biznesie hotelarskim w Polsce

Informacja o rozwoju i problemach sektora budowy hoteli, w tym sieciowych

Informacja o inwestycjach hotelowych realizowanych w systemie condo

Konferencja ukierunkowana głównie na  inwestorów hotelarskich,  uczestników ich projektów inwestycyjnych, także condo, właścicieli hoteli i innych obiektów noclegowych,  nabywców apartamentów …  wszystkich którzy angażują się w realizację hotelarskich projektów inwestycyjnych.

Konferencja o sprawdzonej formule, z udziałem znanych i uznanych przedstawicieli tego sektora inwestycji real estate i  ekspertów

Trzy tematyczne round-table meetings

Informacja o aktualnej sytuacji w biznesie hotelarskim w Polsce

Informacja o rozwoju i problemach sektora budowy hoteli, w tym sieciowych

Informacja o inwestycjach hotelowych realizowanych w systemie condo

Konferencja ukierunkowana głównie na  inwestorów hotelarskich,  uczestników ich projektów inwestycyjnych, także condo, właścicieli hoteli i innych obiektów noclegowych,  nabywców apartamentów …  wszystkich którzy angażują się w realizację hotelarskich projektów inwestycyjnych.

Konferencja o sprawdzonej formule, z udziałem znanych i uznanych przedstawicieli tego sektora inwestycji real estate i  ekspertów

Trzy tematyczne round-table meetings

Informacja o aktualnej sytuacji w biznesie hotelarskim w Polsce

Informacja o rozwoju i problemach sektora budowy hoteli, w tym sieciowych

Informacja o inwestycjach hotelowych realizowanych w systemie condo

Konferencja ukierunkowana głównie na  inwestorów hotelarskich,  uczestników ich projektów inwestycyjnych, także condo, właścicieli hoteli i innych obiektów noclegowych,  nabywców apartamentów …  wszystkich którzy angażują się w realizację hotelarskich projektów inwestycyjnych.

Konferencja o sprawdzonej formule, z udziałem znanych i uznanych przedstawicieli tego sektora inwestycji real estate i  ekspertów

Trzy tematyczne round-table meetings

Informacja o aktualnej sytuacji w biznesie hotelarskim w Polsce

Informacja o rozwoju i problemach sektora budowy hoteli, w tym sieciowych

Informacja o inwestycjach hotelowych realizowanych w systemie condo

Konferencja ukierunkowana głównie na  inwestorów hotelarskich,  uczestników ich projektów inwestycyjnych, także condo, właścicieli hoteli i innych obiektów noclegowych,  nabywców apartamentów …  wszystkich którzy angażują się w realizację hotelarskich projektów inwestycyjnych.

Konferencja o sprawdzonej formule, z udziałem znanych i uznanych przedstawicieli tego sektora inwestycji real estate i  ekspertów

Trzy tematyczne round-table meetings

Informacja o aktualnej sytuacji w biznesie hotelarskim w Polsce

Informacja o rozwoju i problemach sektora budowy hoteli, w tym sieciowych

Informacja o inwestycjach hotelowych realizowanych w systemie condo

bottom of page